Låssystem

Den Aptus-bricka du har idag för inpassering via ytterdörrar går även till garagedörren, soprum, källare, tvättstuga, innergårdar och förrådsdörren i garaget.Aptusbrickor eller fjärrkontroller som tappats bort eller är obrukbara, ska anmälas via mailadressen: lassystem@adlernmindre.com

Av: styrelsen, november 2, 2020
Tillbaka