Bygga om

Information till dig som planerar att renovera eller bygga om i lägenheten.


Läs noga igenom föreningens ordningsregler, stadgar och övriga regler. Dessa är till för att säkerställa att inga onödiga skador uppstår i lägenheten eller fastigheten.

För-, om-, och tillbyggnader av lägenheter och uteplatser krävs godkänt av vår tekniske förvaltare Nabo. Om Nabo och/eller styrelsen bedömer att en byggnadstekniskt utredning krävs innan godkännande så är det medlemmen som är betalningsansvarig för alla kostnader som Nabo debiterar föreningen i ärendet. 

Kontakta Nabo och be om en bygganmälan. Bostadsrättshavaren får inte utan tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion.
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas eller vatten.
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ritningar över fastigheten finner ni här.

Som bostadsrättsinnehavare kan du anlita föreningens tekniska förvaltare Nabo för att utföra arbeten i din lägenhet. Samtliga åtgärder som berör din lägenhet faktureras direkt till dig.Ombyggnad som påverkar ventilation

Vid ombyggnad där ventilationen påverkas ska ett injusteringsprotokoll föras av behörig person som sedan ska lämnas till styrelsen.
Skicka ritningar och beskrivning över vad du önskar göra till styrelsen@adlernmindre.com så återkommer vi när vi granskat dokumenten.

OBS! Föreningen har mekanisk ventilation med gemensamma kanaler, därför är det bara tillåtet att installera kolfilterfläkt vid köksrenovering. Fönstren har en ventil för tilluft. Dessa ventiler ska vara öppna året om för att inte påverka ventilationssystemet negativt.


Vattenavstängning

Arbete som kräver vattenavstängning ska anmälas till förvaltaren eftersom fastighetsskötaren utför avstängningen. Avstängningen ska även aviseras vid anslagstavlan i entrén.


Övrig vett och etikett vid ombyggnad

Vänligen visa hänsyn till dina grannar vid ombyggnation.

  • Sätt upp tydliga lappar i trapphus/hiss med information om vilka tider störande ljud kan förekomma och hur länge arbetet beräknas pågå.
  • Av brandskyddsskäl får inget material eller verktyg finnas i trapphusen eller i entréen. Detta måste förvaras inne i din lägenheten.
  • Av framkomlighetsskäl är det inte tillåtet att ta hissen i anspråk mer än absolut nödvändigt. Vänligen vidta stor försiktighet när material transporteras i hissen.