Bygga om

Information till dig som planerar att renovera eller bygga om i lägenheten.


Läs noga igenom föreningens ordningsregler, stadgar och övriga regler. Dessa är till för att säkerställa att inga onödiga skador uppstår i lägenheten eller fastigheten.

För-, om-, och tillbyggnader av lägenheter och uteplatser krävs godkänt av vår tekniske förvaltare Nabo.

Kontakta Nabo och be om en bygganmälan. Bostadsrättshavaren får inte utan tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion.
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas eller vatten.
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ritningar över fastigheten finner ni här.

Som bostadsrättsinnehavare kan du anlita föreningens tekniska förvaltare NABO för att utföra arbeten i din lägenhet. Samtliga åtgärder som berör din lägenhet faktureras direkt till dig.Ombyggnad som påverkar ventilation

Vid ombyggnad där ventilationen påverkas ska ett injusteringsprotokoll föras av behörig person som sedan ska lämnas till styrelsen.
Skicka ritningar och beskrivning över vad du önskar göra till styrelsen@adlernmindre.com så återkommer vi när vi granskat dokumenten.

OBS! Föreningen har mekanisk ventilation med gemensamma kanaler, därför är det bara tillåtet att installera kolfilterfläkt vid köksrenovering. Fönstren har en ventil för tilluft. Dessa ventiler ska vara öppna året om för att inte påverka ventilationssystemet negativt.


Vattenavstängning

Arbete som kräver vattenavstängning ska anmälas till förvaltaren eftersom fastighetsskötaren utför avstängningen. Avstängningen ska även aviseras vid anslagstavlan i entrén.