För mäklare

Här har vi samlat information som mäklare kan ta del av vid försäljning av objekt i föreningen. Kontakta styrelsen för eventuellt kompletterande uppgifter.


Avgifter

Det finns inget beslut på höjningar av avgiften under 2024. Vatten och värme (fjärrvärme) ingår i månadsavgiften tillsammans med ett basutbud av HD TV-kanaler och 300 Mbit/s bredband via Tele2. Även bredband via Telenor finns att tillgå.


Föreningen

  • BRF Adlern Mindre är sedan 2013 skattemässigt en äkta bostadsrättsförening.
  • Föreningen äger marken fastigheten står på.
  • Förteckning över väsentliga investerings- och underhållsåtgärder framgår av sidan Föreningen. Det finns inga större renoveringar planerade förens 2027.
  • Alla förråd ligger i källarplan och i garaget.
  • Avseende finansiell och övrig information hänvisas till föreningens årsredovisning.
  • Avseende aktuella stadgar, ordningsregler och ekonomisk plan, se flik Föreningen.
  • Medlemsansökan ska skickas till styrelsen@adlernmindre.se

Garage

Fastigheten har ett garage som ligger i källarplan. Det finns 35 p-platser för bil (inkl en handfull laddplatser) och 5 mc-platser. Platserna är endast tillgängliga för medlemmar i föreningen. Beräknad kötid ca 2 år. Parkeringstillstånd fordras.


Öppna spisar

Föreningen står för lagstadgad brandskyddsbesiktning. Detta innebär att det inte är en självklarhet att det går att elda i den öppna spisen. Köparen har undersökningsplikt.


Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Delat ägande godkänns av föreningen i form av barn och förälder liksom delat boende. Lägst 10% medges. Vi godkänner inte juridisk person som ägare.
Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.


Renovering: 
Styrelsen kommer inte att utlova eller godkänna eventuella önskade ombyggnationer innan ett avtal skrivs. Det är mäklarens ansvar att informera potentiella köpare om detta innan ett avtal skrivs på.

Det är också mäklarens ansvar att informera potentiell köpare att alla ev kostnader för att få en ombyggnad godkänd (inför, under och vid slutbesiktning) står uteslutande potentiell köpare för och inte föreningen. 


Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Pantsättningshandlingar”.

panter@nabo.se

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.


Lägenhetsutdrag

Medlemmar och banker kan få ett lägenhetsutdrag genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt.


Föreningens lägenhetsnummer

Är det som står på din avi och ytterdörrskarm. Det används vid kontakt med föreningen och föreningens förvaltaren exempelvis vid en felanmälan.
Skatteverkets lägenhetsnummer är det som finns i entréerna och används vid post och till Skatteverket, om du exempelvis ska söka rot eller rut avdrag.

(Denna sidan uppdaterades senast den 26 februari 2024)