För mäklare

Här har vi samlat information som mäklare kan ta del av vid försäljning av objekt i föreningen. Kontakta styrelsen för eventuellt kompletterande uppgifter.


Avgifter

I dagens läge är inga avgiftsförändringar planerade framöver då ekonomin i föreningen är mycket god.
Vatten och värme (fjärrvärme) ingår i månadsavgiften tillsammans med ett basutbud av HD TV-kanaler och 300 Mbit/s bredband via ComHem. Även bredband via Bredbandsbolaget finns att tillgå.


Föreningen

  • BRF Adlern Mindre är sedan 2013 skattemässigt en äkta bostadsrättsförening.
  • Föreningen äger marken fastigheten står på.
  • Förteckning över väsentliga investerings- och underhållsåtgärder framgår av sidan Föreningen.
  • Alla förråd ligger i källarplan och i garaget.
  • Avseende finansiell och övrig information hänvisas till föreningens årsredovisning.
  • Avseende aktuella stadgar, ordningsregler och ekonomisk plan, se flik Föreningen.

Garage

Fastigheten har ett garage som ligger i källarplan. Platserna är endast tillgängliga för medlemmar i föreningen. Parkeringstillstånd fordras.


Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Delat ägande godkänns av föreningen i form av barn och förälder liksom delat boende. Lägst 10% medges. Vi godkänner inte juridisk person som ägare.
Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.


Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Pantsättningshandlingar”.

panter@nabo.se

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.


Lägenhetsutdrag

Medlemmar och banker kan få ett lägenhetsutdrag genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt.


Föreningens lägenhetsnummer

Är det som står på din avi och ytterdörrskarm. Det används vid kontakt med föreningen och föreningens förvaltaren exempelvis vid en felanmälan.
Skatteverkets lägenhetsnummer är det som finns i entréerna och används vid post och till Skatteverket, om du exempelvis ska söka rot eller rut avdrag.

(Denna sidan uppdaterades senast den 26 januari 2022)