Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2022/2023.
Årsstämma 2022 hölls 2022-06-07.


Ordförande

Maria Lind

Ledamöter

Kenneth Hägglund
Lotta Lindroth
Erika Balsvik

Suppleanter

Christine Johansson
Sten Söderberg
Fredrik Erikson


Styrelsens arbete

Styrelsen har 10-12 styrelsemöten/år, ca 1,5 – 2 timmar per gång.
Styrelsens arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

  • Se till att bostadsrättsföreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
  • Se till att bostadsrättsföreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.
  • Ta hand om praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen förutom frågor som är av särskild stor vikt för medlemmarna. Dessa frågor ska behandlas på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att  vara med att påverka.

Styrelseledamöternas funktioner är:

  • Ordförande
  • Ledamöter
  • Suppleanter

Alla som sitter i en styrelse kallas ledamöter, stadgarna ger även möjlighet till att ha suppleanter. Om någon ordinarie ledamot får förhinder vid något möte ska en suppleant ersätta ledamoten.


Kontakta styrelsen

styrelsen@adlernmindre.se

Information till porttelefon, beställning av nycklar och nyckelbrickor för entré och garage:
lassystem@adlernmindre.se

Kö till garageplats eller frågor gällande garaget:
garage@adlernmindre.se