Förvaltning

Ekonomisk förvaltning

NABO Group AB
Adress: BRF Adlern Mindre
NABO 1728, FE 258, 105 69 Stockholm

Skicka per post eller som PDF på e-post till: pax0000@privatgirot.se (viktigt att alltid ha ovanstående adress på fakturan samt endast bifoga en bilaga i mail).
Ange referens BRF Adlern Mindre på fakturan.

Vid ytterligare frågor kontakta NABO Group, telefon: 010-288 00 27, kl. 09:00-11:30


Överlåtelser, panter, hyror och avgiftsärenden

Kontakta NABO, telefon: 010-288 00 00
Vid överlåtelser och pantsättning tar föreningen ut en avgift i enlighet med föreningens stadgar.


Lägenhetsutdrag

Medlemmar och banker kan få ett lägenhetsutdrag genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt.