Felanmälan

Felanmälan

Styrelsen tar inte emot felanmälningar från medlemmar – varken via telefon, sms eller mail.

Samtliga fel skall anmälas till vår förvaltare NABO, vardagar 07.00-16.00 på telefonnummer: 010-288 00 26 eller på felanmalan@nabo.se.

Observera att felanmälan till Nabo som gäller fel i den egna lägenheten belastar lägenhetsinnehavaren.

Se också dokumenten ”stadgar & ordningsregler” under fliken Dokument.


Ring inte Jourtjänsten i onödan!

Du löper risk att få bekosta utryckningen själv om det i efterhand bedöms som ett icke jourärende. Kostnaden för en jourutryckning är cirka 4.400:- kronor.

Om till exempel hissen har stannat och det inte utgör någon direkt fara för boende så skall inte jourtänst påkallas – istället ska en felanmälan göras via Nabo.