Felanmälan

Felanmälan

Fel anmäles till vår förvaltare NABO, vardagar 07.00-16.00 på telefonnummer: 010-288 00 26 eller på felanmalan@nabo.se

Se också dokumenten ”stadgar & ordningsregler”.


Ring inte Jourtjänsten i onödan!


Du löper risk att få bekosta utryckningen själv om det i efterhand bedöms som ett icke jourärende. Kostnaden för en jourutryckning är cirka 4.400:- kronor.