Valberedningen

Valberedningen för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsstämma 2020 hölls 2020-06-09.


Valberedningen

Karin Sjölin Högkil är valberedningens ordförande. Veronika Andersson är valberedningens ledamot.


Valberedningens arbete

Valberedningen är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.