Valberedningen

Valberedningen för verksamhetsåret 2022/2023.
Årsstämma 2022 hölls 2022-06-07.


Valberedningen

Karin Sjölin Högkil är valberedningens ordförande. Gunilla Landin samt Kent Wiberg är valberedningens ledamöter.


Valberedningens arbete

Valberedningen är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.