Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre bildades 1 februari 2007. I föreningen ingår Norrtullsgatan 9, 11 och 13. Huset är byggt 1937 och omfattar totalt cirka 7600 kvm.

Adlern Mindre kommer från Lyder Bartels Adlersköld som ägde kvarnen Lilla Stampan som låg vid nuvarande Vegagatan 6-8. Adlersköld var kommissarie vid Kommerskollegium och kvarteret uppkallades efter honom när kvarnen flyttades till Spånga år 1884.

När utbyggnaden av området kom igång vid förra seklets början uppfördes stora och höga hyreshus i väldiga kvarter och 1906 invigdes Gustav Vasa kyrka. Norrtullsgatans almallé stod kvar fram till 1904 då elektrifieringen av spårvägsnätet krävde mer svängrum på gatan. Spårvagnarna fick senare ge vika för nya bussförbindelser och 1952 stod Odenplans tunnelbana klar.Arkitekt Björn Hedvall

Björn Hedvall ritade vår fastighet Adlern Mindre 32. Huset uppfördes mellan 1936 och 1938. Byggherre var E Burgaz. Björn Hedvall hade tidigare ritat ett stort antal bostadshus där han tillämpade 20-talets måttfulla klassicism på ett ovanligt nyanserat sätt. Men han var inte någon polemiker och för honom tycks det inte heller ha funnits någon besvårande konflikt mellan de två formspråken”, skriver Eva Eriksson i ”Den moderna staden tar form” – Arkitektur och debatt 1910-1935. Hon nämner två hus på Norr Mälarstrand, ritade 1929-30 där han flätar samman klassicism och funktionalism till en vacker och harmonisk enhet.

I ett utdrag ur en byggnadsinventering från 1976 beskrivs vår fastighet så här:
1949-52 byte av samtliga balkongräcken. Gatufasad: bv (bottenvåning) klädd med beigevit marmor, därovan gul slätputs. Burspråk och balkonger, på hela vån 1 tr en lång balkong. Övervåningen är något indragen med räcke längs hela fasaden (såväl räcken som balkongfronter är sekundära). Gårdsfasad: gul och brun slätputs. Svart plåttak. Entré: golv av gråflammig marmor, släta väggar och tak. I trapphuset trappor av gråblåflammig marmor, hiss i trappspindeln. På trapplanen golv som i entrén, släta dörrar.


Ritningar

Fastigheten Adlern Mindre 32 består av tre huskroppar; Norrtullsgatan 9, 11 och 13. Huset är byggt 1937 och omfattar totalt av cirka 7626 kvm. I fastigheten finns 83 bostadsrätter, 2 hyresrätter samt 1586 kvm lokaler och 925 kvm garage med 41 parkeringsplatser.


Ritningar huskropp 13


Ritningar huskropp 11


Ritningar huskropp 9


Bilder från innegården