Aktuellt

Höstbrev

Av: styrelsen, november 24, 2020

Föreningen har problem med ventilationen och rökgasfläktarna. Detta gör att vi anlitat Inventprojekt AB som arbetar med en långsiktig helhetslösning samt uppdaterar en aktuell dokumentation gällande vår ventilation och vårt mekaniska frånluftssystem även rökgasfläktarna. Inventprojekt har påbörjat arbetet på Norrtullsgatan 9.

Som första åtgärd har Inventprojekt AB bedömt att man måste göra rent och smörja upp föreningens Romedahlsventiler som sitter under fönsterna. Arbetet kommer påbörjas under november månad. 

Detta för att säkerställa att man får in det uteluftsflöde till bostaden som krävs för att matcha frånluftsflödet. När detta är gjort kommer en helt ny injustering av luftflöden i bostäderna att kunna utföras.

Efter det kommer man att fortsätta arbetet med likvärdiga utredningar och åtgärder på Norrtullsgatan 11 och 13.

OBS! Alla lägenheter kommer aviseras via brevlåda och mail.

Öppna spisar

Efter att föreningen installerat ett mekaniskt frånluftsystem visar det sig att våra öppna spisar har alldeles för stor öppning för att man skall kunna elda. Detta medför att vi i styrelsen följer rekommendationer från flera entreprenörer och sotarmästare för att kunna tillåta eldning i de öppna spisarna. Ett alternativ som undersöks är om man kan installera kassetter i de öppna spisarna. 

Innergårdar

Under november månad börjar bygget på innergårdarna. Styrelsen har tagit beslut i samråd med Mats Wikman Byggnads AB om hur och vad som skall byggas på innergårdarna. Inget får sitta fast eller luta mot stålstaketen eftersom det skall rivas. Vet du med dig att du har något där och inte vill att någon annan än du får flytta på det så har du chansen nu att göra det själv. Vi skulle även önska att cykelstället på Norrtullsgatan 11 töms på cyklar. 

Stamventiler

Våren 2021 kommer vi att byta alla stamventiler i alla tre portuppgångar. Samtidigt byter föreningen ut ventiler och termostat i lägenheterna. Arbetet måste göras samtidigt med anledning av att man tömmer hela vattensystemet. 

Oerhört viktigt att entreprenören får tillgång till alla lägenheter och vissa förråd. Mer information kommer längre fram.

Garage

Renoveringen av garaget kommer påbörjas två veckor innan midsommar. Första veckan kommer det installeras ca 10 laddstolpar. Vi kommer gå ut med information gällande garaget i februari.

Läs mer

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)

Av: styrelsen, november 2, 2020

OVK arbetet pågår men har fått skjutas fram på grund av coronaviruset, styrelsen informerar mer vid nästa medlemsbrev.

Läs mer

Gå med i vår Facebook grupp

Av: styrelsen,

Den slutna FB gruppen “Brf Adlern Mindre” ökar i medlemsantal. Detta tycker vi är mycket positivt. Gå med du också! Du får snabb information, kan informera och be om hjälp vid behov.

Läs mer

Låssystem

Av: styrelsen,

Den Aptus-bricka du har idag för inpassering via ytterdörrar går även till garagedörren, soprum, källare, tvättstuga, innergårdar och förrådsdörren i garaget.Aptusbrickor eller fjärrkontroller som tappats bort eller är obrukbara, ska anmälas via mailadressen: lassystem@adlernmindre.com

Läs mer