Aktuellt

Januari 2021

Av: styrelsen, januari 25, 2021

Hej alla medlemmar!

Först vill vi önska alla en god fortsättning på det nya året.

När styrelsen beslutade att byta förvaltning var det med anledning av att dokumentationen för föreningens fastighet var väldigt eftersatt. Vi insåg att det behövdes göras en ordentlig fastighetssyn och en långsiktig underhållsplan som styrelsen kunde arbeta efter. Det är fortfarande mycket arbete som återstår men vi har kommit långt. Styrelsen har haft ett mycket intensivt arbete under hösten med bland annat nedanstående frågor.

 • Villkorsändringar av lokaler
 • Stora vattenskador
 • Utreda/åtgärda problem med ventilationen, arbetet fortsätter och beräknas klart 2021
 • Utreda/åtgärda problem med rökgasfläktarna, arbetet fortsätter och beräknas klart 2021
 • Ny hemsida www.adlernmindre.se
 • Budget/bokslut
 • Ta in offerter
 • Planering och ombyggnad av innergårdarna
 • Få bort skräp från källare och garage
 • Uppdatera underhållsplanen och fastighetssyn
 • Uppfräschning av entréerna och nya tavlor N11 och N13

EKONOMI

Föreningen har fortsatt god ekonomi men har beslutat inte amortera något 2020 på grund av pandemin, vattenskador, arbetet med ventilationen, rökgasfläktarna och två stora arbeten som sker under 2021.

VVS

Inventprojekt AB, Stefan Wagner har gjort en utredning, åtgärder och injustering av ventilationen och rökgasfläktarna på Norrtullsgatan 9. Arbetet fortsätter under januari/februari 2021 med Norrtullsgatan 11 och 13. Idag har föreningen en godkänd ventilation på Norrtullsgatan 9 men några få åtgärder återstår för maximal effekt.

Arbetet med ventilationen har varit väldigt problematiskt eftersom det inte förts någon större dokumentation över vilka fläktar som betjänar vilken lägenhet. Föreningen installerade även ett mekaniskt frånluftssystem för några år sen vilket har medfört stora problem som vi idag försöker åtgärda. Arbetet går långsamt framåt och styrelsen beklagar att entreprenörer måste få tillgång till lägenheterna fler än en gång. Det har inte heller förts någon dokumentation över öppna spisar och antal i föreningen även detta medför att vi påbörjar ett arbete och sen får börja om, för att allt ska vara med. När det gäller ventilationen och de arbeten som görs har vi idag alla utredningar klara. Nu återstår åtgärder och injustering på Norrtullsgatan 11 och 13.

Mer information finns att läsa i stadgarna § 31, § 32, § 37 på hemsidan.

OBS! Eldningsförbudet gäller tills vidare.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHETER § 39

I händelse av att entreprenören inte får tillträde till lägenheten kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras med 1500 kr per bom besök. Detta gäller alla arbeten som ägs av föreningen och gäller från och med den 1 januari 2021.

Förutsatt att man blivit aviserade i brevlåda eller per mail.

Vad händer under 2021

 • Garagerenovering och installation av laddstolpar med start i maj
 • Byte av stamventiler under våren. Obligatoriskt tillträde till alla lägenheter
 • Fortsatt arbete med OVK och rökgasfläktar januari/februari. Obligatoriskt tillträde till alla lägenheterna.

2022 kommer inga större arbeten utföras däremot kommer styrelsen utreda möjligheten att installera solceller på taket 2024.

STAMVENTILER

Våren 2021 kommer föreningen att byta stamventiler. Samtidigt byter vi termostat och ventiler i alla lägenheters radiatorer. Alla bombesök kommer från 1 januari 2021 att debiteras med 1500 kr.

BALKONGER, TERRASSER OCH ALTANER

Styrelsen diskuterar att införa ett mindre obligatoriskt tillägg för alla balkonger och terrasser för kommande underhåll som infaller snart.

Det obligatoriska tillägget gäller inte altaner i markplan eftersom de har ett arrendeavtal med föreningen.

SOPRUM

Inom kort kommer nyckelbehörighet till soprummen och entréer tas bort. Det betyder att du bara kommer in i soprummet och i entrédörren med din nyckelbricka.

I soprummen finns två kärl. Det ena är för hushållssopor och det andra för tidnings insamling. När man slänger kartonger eller andra saker i soprummet blir det en extra kostnad för alla medlemmar. Tänk på vad du slänger.

KÄLLARGÅNGARNA

Det lämnas skräp i källargångarna. Varje gång föreningen får ta in en extern för att samla ihop skräpet för att slänga det så blir det ännu en extra kostnad för medlemmarna. Alla ska ta hand om sitt eget skräp. Källaren är ingen grovsopstation.

NY HEMSIDA

OBS! Föreningen har nu en ny hemsida www.adlernmindre.se 

Du kan alltid maila styrelsen från hemsidan längst ner på startsidan. ”HEM”

KONTAKTUPPGIFTER

FACEBOOK

Den slutna Brf Adlern Mindre gruppen ökar i medlemsantal. Detta tycker vi är mycket positivt. Gå med du också. Du får snabb information och kan be om hjälp vid behov.

GARAGE

Inför renovering av garage och montering av laddstolpar kommer mer information separat till alla garagehyresgäster. Arbetet kommer påbörjas under maj månad 2021.

Du som kör ut din bil ut ur garaget, tänk på att vänta tills garagedörren går igen. Vi vill inte ha oönskade gäster i garaget.

LÅSSYSTEM (Skalskydd)

OBS! Aptusbrickor eller fjärrkontroller som tappats bort eller är obrukbara, ska anmälas under mailadressen lassystem@adlernmindre.com. Det finns många brickor på vift. Maila lassystem@adlernmindre.se ditt lgh nr och de brickor du har, färg och 9-siffrigt nummer så kan vi spärra de som inte finns kvar i din ägo.

OBS! Vill du ställa upp entrédörren tillfälligt finns det en on och off knapp högst upp.

Porttelefonen

Det är oerhört viktigt att alla har uppdaterade uppgifter för porttelefonen. Vi förordar att man kopplar upp sin mobil till Aptussystemet. Mer information finns på hemsidan.

Nycklar till lägenhetsdörr

De som idag har en gammal nyckel tillhörande Einar Mattsons låssystem, medför att man inte kan göra extranycklar. Kontakta styrelsen för hjälp.

INNERGÅRDAR

Mats Wikman Byggnadsaktiebolag är nu snart klara med sin ombyggnad av innergårdarna.

Frågor som uppkommit är varför man inte byggt ett heltäckt staket mot granngården. Anledningen är att om du bygger ett staket med lika mycket luft som material behöver man inte söka bygglov. Två smålänningar kommer klä blomlådorna med frigolit och lägga mona tankar ett bevattningssystem i blomlådorna. Plantering sker först i vår.

BYGGA OM I LÄGENHET

Du som går i tankarna om att bygga om gör en felanmälan till vår förvaltare. Efter ett godkännande från NABO kan man påbörja arbetet. Detta för att minimera risker för föreningen gällande VVS.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

www.nabo.se

Alla boende/hyresgäster i föreningen kan/bör logga in på www.nabo.se med BankID för att se sin avi och göra val för framtida avier.

Felanmälan: måndag till fredag kl. 07:00 – 16:00, felanmalan@nabo.se

Dagtid telefon: 010-288 00 26

Jour kl. 16:00 – 07:00

Telefon: 010-288 00 26

Det var allt för denna gång!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Läs mer