Underhållsplan

Här finner du som medlem löpande information om vad som sker i föreningen.


Pågående eller framtida underhåll

2021 Renovering garage
2020-2021 Elstolpar garage
2020 OVK, justering och åtgärder

Genomfört underhåll

2020 APTUS nytt låssystem2019 Nya möbler, blomgrupper innergård
2019 Målning källare och tvättstugor
2019 Renovering av soprum, installation ozonfläkt

2017 Installation av tryckstyrt ventilationssystem
2016 Renovering av altaner på plan 6
2016 Installation av kameraövervakning i garaget
2015 Renovering av terrasser
2015 Uppgradering av ventilationssystemet, OVK
2014 Renovering/uppgradering av värmecentralen.
2013 Nya tvättmaskiner och torktumlare
2013 Ommålning trapphus
2012 Modernisering av hissar
2012 Rökgasfläktar för öppna spisar
2011 Byggnation av vindslägenheter
2010 Renovering av fasad
2010 Renovering av balkongräcken
2009 Byte av elstammar, vatten- och avloppsstammar